برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز رشت

امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز رشت با میزبانی سامانه خدمات دانشگاهی یونیچه اقدام به برگزاری انتخابات انجمن علمی در دانشگاه پیام نور می نماید.

 

 

* قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور این انتخابات در چهار  مرحله انجام می پذیرد؛ 

  •  در گام اول دانشجویان متقاضی با عضویت در انجمن رشته مورد نظر اقدام به ثبت نام می نمایند.
  •  در گام دوم دانشجویان با اعلام زمان کاندیداتوری در مدت زمان تعیین شده به سات مراجعه نموده و به عنوان کاندیدا اقدام به ثبت کاندیداتوری می نمایند.
  •  در گام سوم دانشجویان با حضور در امور فرهنگی دانشگاه با ارائه مدارک مورد نیاز و کارنامه ترمی مورد تایید قرار می دهند.
  • در گام نهایی امکان رای گیری در سامانه فعال و هر دانشجو می تواند به 5 کاندید از رشته مورد نظر خود رای دهد.

 

نظرات

  • معصومه علی نژاد پیربستی
    1401/07/12

    علاقمند به امور فرهنگی و علمی