ارسال مدارک پستی جهت تکمیل ثبت نام حضوری کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور مرکز رشت

دانشجویان گرامی ورود شما را به خانواده دانشگاه پیام نور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

دانشجویان گرامی جهت تکمیل روند ثبت نام خود با ارسال مدارک زیر به آدرس پستی:گیلان، رشت، بلوارامام خمینی، خیابان پیام نور و کدپستی :1957-41938 ارسال و اقدام به ثبت نام حضوری (تشکیل پرونده) در دانشگاه نمایند. اصل مدرک کارشناسی(در صورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته، اصل مدرک کاردانی نیز به همراه دانشجو باشد)

  • 3 کپی از مدرک کارشناسی (در صورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته، 3 کپی ازمدرک کاردانی نیز به همراه دانشجو باشد)
  •  دانشجویان اگر مدرک و یا تصویر مدرک گواهی موقت خود را دارند که معدل در آن درج شده است برگه مورد نظر را همراه خود داشته باشند و گرنه برای تطبیق مغایرت احتمالی معدل باید ریزنمرات تایید شده دوره های قبل را بیاوند.
  • 2 سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی (کارت ملی به صورت پشت و رو)
  • کپی کارت پایان خدمت (به صورت پشت و رو)
  • کارمندان نظامی و انتظامی و کارمندان دارای تعهد به سازمانها باید در صورت عدم کارت پایان خدمت موافقت بدون قید و شرط دستگاه مربوط را بیاورند.
  • فرم ثبت نام اینترنتی (گزارش 1800)
  • دریافت برگه پذیرش در دانشگاه (این فرم توسط انتشارات دانشگاه تهیه می شود)
  • فرم تعهد پرداخت شهریه، فرم تاییدیه اصالت مدارک (این فرم ها در پیوست قرار داده شده است)
  • 4 قطعه عکس 3*4 به صورت پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی)
  • برگه رسید تاییدیه تحصیلی

دانشجویانی که دانشنامه ندارند.باید در همین متن تعهد نامه پایین تعهد دهند تا قبل فارغ التحصیلی دانشنامه را ارایه دهند.

فرم تعهد پرداخت شهریه 

فرم نقص پرونده

فرم تایید اصالت مدارک

فرم تعهد پستی