برنامه ثبت نام ورودی های جدید

دانشجوی گرامی با توجه به زمان اعلام شده جهت تکمیل روند ثبت نام با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاه مراجعه نمایید.

 

نام رشته

روز مراجعه

ردیف

مهندسی شهرسازی، شیمی محض، مهندسی صنایع، حقوق، ادبیات فارسی، ریاضیات و کاربردها، علوم سیاسی، امور بیمه، مدیریت امور بانکی

چهارشنبه

1

مهندسی پلیمر، مهندسی مکانیک، حقوق، هنر، مهندسی شیمی، امور بانکی، فقه و مبانی اسلامی

شنبه

2

زیست شناسی، مهندسی فناوری اطلاعات، حسابدارای، مهندسی پروژه، امور گمرکی

یک شنبه

3

مدیریت بازرگانی، تربیت بدنی، مدیریت صنعتی، مترجمی زبان انگلیسی،مهندسی کامپیوتر، امور بیمه، مدیریت امور بانکی، امور گمرکی

دو شنبه

4

ادبیات فارسی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم تربیتی،مدیریت دولتی، مهندسی صنایع غذایی، اقتصاد، مهندسی شیلات، اقتصاد، امور گمرکی

سه شنبه

5

مهندسی معماری، علوم سیاسی، مهندسی صنایع غذایی،فقه و مبانی اسلامی

چهارشنبه

6

مهندسی اجرایی، مهندسی مکانیک، گردشگری

شنبه

7

زمین شناسی، علوم کامپیوتر، حسابدرای ، مهندسی پروژه

یک شنبه

8

مدیریت جهانگردی، فیزیک، حقوق، ادبیات فارسی، مهندسی برق

دو شنبه

9