دوره آموزش اارائه کلاسی

دوره آموزش ارائه کلاسی با نرم افزار power point 

سامانه خدمات یونیچه در نظر دارد تا دوره آموزشی صفر تا صد آماده سازی یک ارائه جذاب را آموزش دهد.
در این دوره تمامی آموزش به صورت پروژه محور بوده و سعی می شود تا کار با نرم افزار پاور پوینت در لب تاب و گوشی به متقاضیان آموزش داده شود.

سرفصل پکیج آموزش پاورپوینت :
فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار پاورپوینت ۲۰۱۶
فصل دوم: طراحی ارایه ها در نرم افزار پاورپوینت ۲۰۱۶
فصل سوم: ایجاد متن در اسلایدها
فصل چهارم: جداول در اسلایدها
فصل پنجم: نمودار در اسلایدها
فصل ششم: اشکال هندسی در اسلایدها
فصل هفتم: تصاویر در اسلایدها
فصل هشتم: افکت ها در نرم افزار پاورپوینت ۲۰۱۶
فصل نهم: نمایش اسلایدها و چاپ

 
 
 
مبلغ قابل پرداخت شما:
180000
تومان