مهارت های ۷ گانه ICDL

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان گیلان برگزار می کند

با ارائه گواهی رسمی از وزارت علوم و قابل ترجمه 

ساعت کلاس روزهای یک شنبه ساعت 15 الی 18 و ماهی یک جلسه روزهای سه شنبه ساعت 15 الی 18

مهلت ثبت نام و شرکت در این رویداد به اتمام رسیده است.